Schooltijden


We werken met een vijf gelijke dagen model.
Alle leerlingen gaan iedere dag naar school van 08.30 - 14.00 uur.
(4 jarigen zijn op woensdag vrij)
Leerlingen zijn 's ochtends welkom op school vanaf 08.15 uur.

Dit lesrooster geef leerlingen structuur, alle dagen zijn voor alle leerlingen gelijk.
De haal- en brengmomenten zijn hiermee ook voor alle leerlingen gelijk. Voor ouders met kinderen in meerdere groepen is dit erg fijn.