We maken op onze school gebruik van een onderwijsondersteuningsprofiel. Hierin staan de procedure en organisaties rondom hulp. De zorg voor kinderen wordt gecoördineerd door Hilma Juk (Intern Begeleider, ook wel IB-er genoemd). De IB-er observeert kinderen, ondersteunt leerkrachten en ouders waar nodig is.

Wanneer een kind extra hulp in de klas nodig blijkt te hebben, wordt dat vastgelegd in een groepsplan. Daarnaast kunnen we ook gespecialiseerde hulp inschakelen. Dit doen we wanneer we niet kunnen voldoen aan de zorg die het kind nodig heeft of als we extra advies nodig hebben. We kunnen hulp inschakelen van een schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog of een psycholoog, afhankelijk van onze hulpvraag. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders.

Een andere vorm van hulp is het 'arrangement'. Dit houdt in dat het voor kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte mogelijk wordt gemaakt op een reguliere school te blijven. De school krijgt dan extra geld of ondersteuning. Deze worden ingezet ten behoeve van het kind.