Aanvragen extra verlof

Soms komt het voor dat je buiten de schoolvakanties extra verlof wilt aanvragen voor je zoon/dochter. Dit extra verlof is alleen in uitzonderingssituaties mogelijk. Zoals bij een bruiloft, een sterfgeval, of bij ernstige ziekte.
Vakantieverlof (buiten de schoolvakanties) is alleen mogelijk als de aard van het beroep het niet mogelijk maakt in de schoolvakanties op vakantie te gaan, of als bepaalde omstandigheden hierbij een rol spelen.
Om buitengewoon verlof aan te vragen voor uw zoon en/of dochter kunt mailen naar de directeur.

Op onze school mag je gebruik maken van twee vrijekeuzedagen per schooljaar. In overleg met de leerkracht mag je deze dagen inplannen. Het is niet wenselijk om deze vrijekeuzedagen in te zetten in een toetsperiode.
Om deze keuzedagen mogelijk te maken plannen wij minder margedagen in zodat je kind wel voldoende onderwijsuren maakt.

Informatie over buitengewoon verlof via rijksoverheid.nl

 

Gymlessen

Onze gymleerkracht Kevin Veld verzorgt op onze school de gymlessen, hij is aanwezig op maandagmiddag, dinsdag en donderdag. Gymkleding en gymschoenen met een witte zool zijn daarbij verplicht. Als kinderen niet mee mogen doen met de gymles horen wij het graag van een ouder/verzorger.

Op onze school krijgen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer per week gym: bewegingsonderwijs.
Leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen per week één les van de vakleerkracht en daarnaast bewegingsonderwijs van de eigen leerkrachten.