Aanvragen extra verlof

Soms komt het voor dat u buiten de schoolvakanties extra verlof wilt aanvragen voor uw zoon/dochter. Dit extra verlof is alleen in uitzonderingssituaties mogelijk. Zoals een bruiloft, een sterfgeval, of bij ernstige ziekte.
Vakantieverlof (buiten de schoolvakanties) is alleen mogelijk als de aard van het beroep het niet mogelijk maakt in de schoolvakanties op vakantie te gaan, of als bepaalde omstandigheden hierbij een rol spelen.

Om verlof aan te vragen voor uw zoon en/of dochter kunt mailen naar de directeur.

Informatie over verlof via rijksoverheid.nl

Gymlessen

Onze gymleerkracht Kevin Veld verzorgt op onze school de gymlessen, hij is aanwezig op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en donderdag. Gymkleding en gymschoenen met een witte zool zijn daarbij verplicht. Als kinderen niet mee mogen doen met de gymles horen wij het graag van u.

Op onze school krijgen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer per week gym: bewegingsonderwijs.
Leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen per week één les van de vakleerkracht en daarnaast bewegingsonderwijs van de eigen leerkrachten.