Aanvragen extra verlof

Soms komt het voor dat u buiten de schoolvakanties extra verlof wilt aanvragen voor uw zoon/dochter. Dit extra verlof is alleen in uitzonderingssituaties mogelijk. Zoals een bruiloft, een sterfgeval, of bij ernstige ziekte. Extra vakantieverlof hoort daar niet bij. Dat is alleen mogelijk als de aard van het beroep het niet mogelijk maakt in de schoolvakanties op vakantie te gaan, of als bepaalde omstandigheden hierbij een rol spelen. 
Om verlof aan te vragen voor uw zoon en/of dochter kunt mailen naar de directeur

Gymnastiek

Op dinsdagochtend en woensdagochtend is de gymleerkracht Kevin Veld aanwezig om de gymlessen te verzorgen. Gymkleding en gymschoenen met een witte zool zijn daarbij verplicht. Als kinderen niet mee mogen doen met de gymles verwachten wij van u een briefje. 

Overblijven

Op onze school is het mogelijk om de kinderen te laten overblijven. Het overblijven wordt verzorgd door ouders van onze school. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar de directeur. De kosten hiervoor zijn: €2,00 per keer.