Hier kunt u de schoolgids van 2019-2020 doornemen. Wij wijzigen de schoolgids niet jaarlijks, maar passen hem aan waar dat nodig is. Praktische zaken die jaarlijks wijzigen zoals vakantierooster, gymrooster, de verdeling van de leerkrachten over de groepen e.d. zetten we in een informatieboekje die de ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen.