Omdat wij het belang van ouderbetrokkenheid hebben wij ons de afgelopen maanden laten begeleiden door CPS onderwijsontwikkeling en advies. Wij voldoen nu aan de onderstaande tien criteria van ouderbetrokkenheid. Het onderwerp ouderbetrokkenheid komt regelmatig terug op de agenda van de schoolcommissie.

Deze tien criteria zijn:

1. School heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd.
2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid
3. Op school is aan alles te merken dat ouders welkom zijn op school
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden op basis van gelijkwaardigheid gevoerd
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar
7. Het leerlingdossier is toegankelijk voor ouders
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten
9. Ouders zijn aanwezig bij startgesprekken en op andere samen afgesproken momenten
10. Wetten en regels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.

Lees hier onze visie op ouderbetrokkenheid.