Schooltijden

Alle groepen hebben gelijke begin en eindtijden. De schooldag begint om 8.30 uur en de ochtend eindigt om 11.45 uur. "s Middags beginnen we weer om 13.00 uur en eindigen we om 15.15 uur.

Afwijkend hieraan zijn de schooltijden op woensdag:
De leerlingen die 4 jaar zijn, zijn dan vrij.
De overige groepen hebben dan les van 8.30 uur tot 12.15 uur.
 

Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij