Schooltijden

Alle groepen hebben op maandag, dinsdag en donderdag gelijke begin- en eindtijden. De schooldag begint om 8.30 uur en de ochtend eindigt om 11.45 uur. "s Middags beginnen we weer om 13.00 uur en eindigen we om 15.15 uur.

Afwijkend hieraan zijn de schooltijden op woensdag en vrijdag.

Voor de woensdag geldt:
De vierjarige leerlingen zijn vrij.
De overige groepen hebben les van 8.30 uur tot 12.15 uur.
 

Voor de vrijdag geldt:
De groepen 1 t/m 4 hebben van 8.30 uur tot 11.45 uur les.
De groepen 5 t/m 8 hebben van 8.30 uur tot 14.15 uur les.
De leerlingen eten dan met de leerkracht een broodje in de pauze.