Een school voor uw kind kiest u niet zo maar. U zoekt een plek waar uw kind zich veilig en fijn voelt. Daarom is het goed om samen met uw kind de sfeer op onze school te komen proeven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur. Wij maken dan een afspraak met u, waarbij u een rondleiding krijgt door onze school. U kunt dan ook kennismaken met de leerkracht van de groep waarbij uw kind in de klas komt. Tijdens dit gesprek zullen ook de verdere stappen worden toegelicht met betrekking tot de aanmelding van uw kind op onze school.