Visie

Presteren met plezier!

Ieder kind is waardevol en heeft unieke talenten. Op onze open Christelijke basisschool in Siddeburen scheppen we een omgeving waar uw kind echt tot bloei kan komen. Een kind kan immers
pas leren en presteren, als het met plezier naar school gaat. De basisschool is een belangrijke tijd in het leven van uw kind.
In deze tijd ontdekken leerlingen wie ze zijn en wat ze allemaal kunnen. Op De Zonnewijzer helpen we ze hierbij, want bij ons ben je welkom om te zijn wie je bent. 

Identiteit

Als de leerlingen ’s ochtends binnenkomen worden ze begroet. We openen de dag gezamenlijk en vertellen betekenisvolle verhalen. Hierbij staan we stil bij wat het betekent om mens te zijn. Hoe doe je wat goed is? De Bijbel geeft ons hierin houvast.

Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Janusz Korczak. Zijn pedagogische visie houdt in dat we kinderen zien als volwaardige mensen, die we met respect behandelen. Samen werken we eraan om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze iedere dag verder kunnen opgroeien tot de mooie mensen die ze zijn.

De schooldag

We streven naar passend onderwijs. We geven kinderen extra zorg waar het
nodig is en extra uitdaging waar het kan. We hebben oprechte aandacht voor ieder
kind. Dit doen we vanuit een positieve benadering, want met een beetje vertrouwen in elkaar bereik je zoveel meer! Als uw kind bij ons op school komt zal het per jaar meer verantwoordelijkheid krijgen. Leerlingen leren hun eigen doelen opstellen. Aan het eind van groep 8 weten ze dan heel goed wie ze zelf zijn en waar hun talenten liggen, zodat ze zelfbewust de volgende stap kunnen zetten.

VCO-MOG

CBS De Zonnewijzer is onderdeel van de VCO-MOG. Dit is een Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Midden- en Oost-Groningen met twintig scholen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld.

“Vergeet het kind niet, als we de wereld willen verbeteren”
                                                                               Janusz Korczak