Wij leren met en van elkaar.

Wij geloven dat je intelligentie en talenten kunt ontwikkelen en zien fouten als kansen om te leren.
We blijven hierover in ons dagelijks werk de dialoog voeren.

Scholing voor het team in 2021-2022:

-       -        Bewegend leren
-        Het geven van (goede) feedback aan leerlingen
-        Werken aan een positieve teamcultuur
-      Aandacht voor het bouwen van een rekenmuur
-        Het voeren van goede kindgesprekken
-      De visie van Janusz Korczak handen en voeten geven