Directie en IB-er

Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur

De kern van deze cursus is: welke data verzamel je en wat doe je er mee? Hoe maak je de groei van leerlingen zichtbaar? Hier ligt een directe link met formatief leren. De komende periode gaan we ons bezinnen op de vraag: wat willen we dat de leerlingen van De Zonnewijzer aan het eind van groep 8 in hun rugzakje meekrijgen.

Leerkrachten:

Formatief werken

Formatief werken/gepersonaliseerd leren zien wij als een leidraad om kinderen serieus te nemen als partner in het onderwijsleerproces. Eigenaarschap levert intrinsieke motivatie. Als het kind niet de regie heeft, verliest het de motivatie. Cyclus:
- wat wil je bereiken?
- waar ben je nu?
- hoe bereik je het?

Mindmappen

 We krijgen bij deze scholing de handvaten om het mindmappen meer te integreren in het onderwijs.